Odnowa w Duchu Świętym diecezji gliwickiej
 

Na początek * Wspólnoty * Wydarzenia * Świadectwa * Lektury * Linki * Teksty

[ Strona główna ]
[ Wspólnoty ]
[ Wydarzenia ]
[ Świadectwa ]
[ Lektury ]
[ Linki ]
[ Teksty ]
Teksty Do wydruku

Fundacja Kadosz Uwielbienie -

Fundacja Kadosz Uwielbienie jest owocem rozszerzania naszych granic przez Pana i kolejnym etapem rozwoju dzieła zespołu Kadosz (w ostatnich latach Kadosz Uwielbienie). Kadosz został założony przez nas dość dawno temu, dokładnie w roku 2000 z myślą o ewangelizacji przez muzykę. Kilkakrotnie od tego czasu zmieniał się skład zespołu, mieliśmy dzięki temu okazję współpracować ze wspaniałymi muzykami.

Na przełomie lat 2010/2011 nastąpił przełom w naszym myśleniu o misji i celu Kadosza - w wyniku rożnych momentów Bożego prowadzenia przyjęliśmy jako misję zespołu promowanie, tworzenie i wspieranie czegoś, co nazwaliśmy "kulturą uwielbienia" - pieśni Kadosza, które powstawały w tamtym okresie, zaczęły mieć charakter wyraźnie uwielbieniowy, Pan Bóg zaczął tez nas stawiać w rożnych miejscach właśnie w roli zespołu uwielbienia. Konsekwencją tego było rozszerzenie nazwy zespołu do Kadosz Uwielbienie.

Owocem tego przełomu jest płyta "Chwała Tobie Tato", nagrana w roku 2014, wydana niespełna rok pózniej, w lutym 2015 roku. Utwory, które znalazły się na płycie powstawały mniej więcej od 2010 roku i są owocem naszej posługi uwielbienia i Bożego prowadzenia w tym kierunku. Oprócz tworzenia, nagrywania i wykonywania muzyki uwielbienia, Pan Bóg prowadzi nas także w kierunku dzielenia się doświadczeniem i działań szkoleniowych - wielokrotnie już prowadziliśmy lub współprowadziliśmy rożne formy warsztatów uwielbienia i szkół animatora muzycznego, z których wymienić możemy np warsztaty uwielbienia dla diecezji Kieleckiej, odbywające się od października 2016 do marca 2017 w Chmielniku, czy poziom "Szkoła Animatora Muzycznego" podczas rekolekcji "Jezus Żyje" na Górze Św. Anny w roku 2014 i 2016. Kilkakrotnie stawiał nas też Pan Bóg w roli organizatorów koncertów uwielbienia, co było związane z wieloma nowymi wyzwaniami i potrzebami, także natury finansowej i formalno - prawnej.

Aby należycie tym potrzebom zaradzać, potrzebowaliśmy odpowiedniego narzędzia, więc założyliśmy fundację, która, jako kolejny etap realizacji naszej misji, nosi nazwę Fundacja Kadosz Uwielbienie. Fundacja, jako organizacja pozarządowa, jest narzędziem, które umożliwia działalność na szerszą skalę, także poprzez pozyskiwania środków finansowych ze środków samorządowych, poprzez organizowanie zbiórki publicznej, lub zwykłe darowizny na rzecz fundacji. W konsekwencji tego kroku zespół powrócił do starej jednoczłonowej nazwy Kadosz, by zespół i fundacja w świadomości społecznej mogły stanowić odrębne byty, poza tym nie ma już potrzeby dodawać w nazwie członu Uwielbienie, skoro zespół funkcjonuje już wyłącznie w charakterze formacji uwielbieniowej.

Od wydania ostatniej płyty "Chwała Tobie Tato" nieustannie powstają nowe utwory Kadosza, chcielibyśmy zarejestrować je na kolejnej płycie - Fundacja Kadosz Uwielbienie ma służyć m.in. umożliwieniu nam pozyskania środków na ten cel. Poza tym chcielibyśmy być bardziej niezależni sprzętowo przy organizacji rożnego rodzaju wydarzeń związanych z uwielbieniem - jesteśmy czasami zapraszani przez osoby, np. parafie czy wspólnoty, które nie dysponują ani sprzętem, ani środkami wystarczającymi na wynajęcie go, co jest pewnym problemem w takich sytuacjach.

Jako Fundacja Kadosz Uwielbienie organizujemy obecnie II tarnogórski koncert uwielbienie "Jego Moc" z okazji Bożego Ciała.

Fundacja chce służyć naszemu lokalnemu środowisku. Jeśli chcesz ją wesprzeć, poniżej dane fundacji: Fundacja Kadosz Uwielbienie
KRS: 0000674348
NIP: 6452550995
REGON: 367085650
Konto: BGŻ BNP Paribas Polska SA, Oddział Tarnowskie Góry
Nr rach: 21 1600 1462 1838 0735 9000 0001

 

Na początek * Wspólnoty * Wydarzenia * Świadectwa * Lektury * Linki * Teksty